U IZRADI!

Prva kolona u zagradi označava broj zlatnih, druga kolona srebrnih, a treća kolona bronzanih medalja u pojedinačnoj konkurenciji. Četvrta kolona su zlatne, peta srebrne i šesta bronzane medalje u ekipnim nastupima.

1. Aleksić Lena ()

2. Antić Nemanja ()

3. Babić Stefan ()

4. Bogojević Una ()

5. Jovanović Aleksa ()

6. Grčak Jana ()

7. Jelovac Mihajlo ()

8. Lukić Sofija ()

9. Vlašković Ivan ()

10. Vulović Teodora ()

11. Vulović Marija ()

12. Petković Marko ()

13. Radović Anja ()

14. Jovanović Lazar ()

15. Vilimanović Arsenije ()

16. Vučković Luka ()

17. Stepanović Relja ()

18. Petković Jelena ()

19. Milosavljević Vanja ()

20. Dević Nevena ()

21. Petrović Uroš ()

22. Tomašević Pavle ()

23. Zec Jana ()

24. Marković Aleksandar ()