U IZRADI!

Prva kolona u zagradi označava broj zlatnih, druga kolona srebrnih, a treća kolona bronzanih medalja u pojedinačnoj konkurenciji. Četvrta kolona su zlatne, peta srebrne i šesta bronzane medalje u ekipnim nastupima.

1. Aleksić Lena (1,0,1,0,0,0)

2. Antić Nemanja (0,0,0,0,0,0)

3. Mijajlović Aleksandar (1,0,0,0,0,0)

4. Bogojević Una (1,0,1,0,0,0)

5. Jovanović Aleksa (0,0,0,0,0,0)

6. Radović Uroš Šone (0,0,0,0,0,0)

7. Jelovac Mihajlo (0,0,0,0,0,0)

8. Lukić Sofija (1,0,1,0,0,0)

9. Lelićanin Andrija (0,0,1,0,0,0)

10. Vulović Teodora (1,1,1,0,0,0)

11. Vulović Marija (1,0,1,0,0,0)

12. Jovanović Lazar (0,1,1,0,0,0)

13. Stepanović Relja (0,1,2,0,0,0)

14. Milosavljević Vanja (1,0,1,0,0,0)

15. Dević Nevena (2,0,1,0,0,0)

16. Petrović Uroš (0,0,0,0,0,0)

17. Zec Jana (0,0,1,0,0,0)

18. Arsić Igor (0,0,0,0,0,0)

19. Milovanović Mia (0,0,0,0,0,0)

20. Perčić Marko (0,0,0,0,0,0)

21. Vučković Aleksa (0,0,0,0,0,0)